Oferta

BEZPIECZEŃSTWO:

 • Instrukcje ppoż.
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Audyty w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych
 • Serwis techniczny gaśnic
 • Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Badania  termowizyjne

ENERGIA:

 • Audyty i świadectwa energetyczne
 • Przeglądy i pomiary elektryczne
 • Projekty elektryczne
 • Sprawowanie funkcji kierownika robotami elektrycznymi
 • Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac elektrycznych

SZKOLENIA:

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów
 • Szkolenia praktyczne z użyciem gaśnic i hydrantów
 • Szkolenia z zakresu BHP
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy