Audyty energetyczne Częstochowa

Każdy właściciel budynków czy osoby zajmujące się procesami technologicznymi powinny zastanowić się nad znaczeniem audytu energetycznego – dla poprawienia parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Audyty energetyczne Częstochowa – czym są?

Mówiąc dokładniej, audytem energetycznym określa się ekspertyzy, których głównym celem jest wskazanie przedsięwzięć umożliwiających obniżenie kosztów ogrzewania budynków, wentylacji i utrzymywania ciepłej wody.

Wymagania audytów podyktowane są zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, a obowiązkiem ich przeprowadzania obciążone są duże przedsiębiorstwa.

Nadrzędnym celem audytu energetycznego jest określenie niezbędnej ilości zużywanej energii oraz wskazanie konkretnych rozwiązań (organizacyjnych, technicznych i formalnych) wraz ze wskazaniem ich opłacalności.

Taki dokument sporządzony jest w oparciu o aktualne, reprezentatywne mierzone oraz możliwe do określenia dane dotyczących zużycia energii. Sposób przeprowadzania audytu energetycznego oparty jest o międzynarodowe zalecenia normalizujące PN-EN 16247. Zapisy zawarte w normie obejmują szczegółowe wytyczne dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz transportu. Zasadność przeprowadzania audytów energetycznych w oparciu o normę EN 16247 została ujęta w Dyrektywie 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

W naszej firmie pracuje doświadczone grono fachowców specjalizujących się w tym temacie, stąd realizowane przez nas audyty energetyczne zawsze przynoszą w efekcie korzyści i wartość dodaną dla Klientów z nich korzystających.

Zakres naszej oferty obejmuje:

  • Świadectwo energetyczne- certyfikat energetyczny- paszport energetyczny
  • Projektową charakterystykę energetyczną
  • Audyt energetyczny
  • Analizę w zakresie zużycia energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków
  • Zaświadczenia dla budynków nieogrzewanych (gospodarcze, garaże).

Zadbamy o możliwie jak najbardziej obiektywną ocenę tego, jakie realizacje usprawnień modernizacyjnych w danych procesach bądź budynku są zasadne, a które niekoniecznie. Podpowiemy, doradzimy, wyjaśnimy – wszystko umieszczając w oficjalnym dokumencie, często niezbędnym, gdy zamierzają się Państwo starać o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Jeśli jest to usługa poszukiwana przez Państwa – zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi ekspertami.